goggle ads

A+ A A-

ΔΩΡΕΑΝ 4 Προγράμματα σπουδών - Βασικές δεξιότητες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Easy  Education διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ δια ζώσης προγράμματα σπουδών στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ που πρέπει να κατέχει κάθε εν δυνάμει εργαζόμενος ή επαγγελματίας:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & AutoCAD

ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού για τις κοινωνικές κατηγορίες των πολύτεκνων, τριτέκνων, ανέργων, φοιτητών, κατόχων Ευρωπαϊκής κάρτας νέων (13 έως 30 ετών), αγροτών, δημοσίων υπαλλήλων και τα μέλη των οικογενειών τους.

100 θέσεις ωφελουμένων για το Ν. Ημαθίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. (Φορέας πιστοποίησης Vellum Global Educational services). Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν δίδακτρα αξίας 600€.

Η Easy education, με δεκαετή δραστηριότητα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, διοργανώνει πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης πληροφορικής προς απόκτηση του αναγκαίου πιστοποιητικού & υποβάθρου χρήσης εφαρμογών πληροφορικής για τις βασικότερες δεξιότητες όλων, με εφαρμογή και χρήση σε όλους τους τομείς, στον μαθητικό, φοιτητικό και εργασιακό βίο, δηλαδή:

Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων.

(π.χ. συνολική χρήση λειτουργικών συστημάτων, επίλυση προβλημάτων, κατανόηση ορολογίας)

Δημιουργία επαγγελματικών εγγράφων.

(π.χ. Προτάσεις συνεργασίας, αποστολή επίσημων εγγράφων, επικοινωνία & προώθηση σε πολλαπλούς παραλήπτες κτλ.)

Διαχείριση υπολογιστικών φύλλων.

(π.χ. δημιουργία οργανωμένου καθημερινού ταμείου, τήρηση αποθήκης προϊόντων, κίνηση πελατών, μαθηματικοί υπολογισμοί με χρήση εύκολων εργαλείων κτλ.)

Δημιουργία παρουσιάσεων.

(π.χ. οργανωμένη παρουσίαση προϊόντων σε οθόνη με μορφή βίντεο, παρουσίαση πτυχιακής εργασίας, επίσημες ομιλίες κτλ.)

Διαδίκτυο και επικοινωνία μέσο επαγγελματικών εφαρμογών ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

(π.χ. πώς λειτουργεί το Internet, διαχείριση φυλλομετρητών, οργάνωση επαφών ανά κατηγορία, μαζική αποστολή e-mails με απόκρυψη παραληπτών, αποφυγή spam, ψηφιακή υπογραφή, προγραμματισμός μηνυμάτων, ψηφιακό ημερολόγιο κτλ.)

Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

(π.χ. δημιουργία πελατολογίου, crm πελατών, δημιουργία εμποροδιαχείρισης, δημιουργία μαθητολογίου, καθημερινής κίνησης οποιωνδήποτε δεδομένων, δημιουργία φίλτρων αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια, σχέσεις δεδομένων, απεικόνιση φορμών και αυτοματοποιημένη εκτύπωση δεδομένων κτλ.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο σύνολο των 6 παραπάνω εφαρμογών ο εκπαιδευόμενος λύνει δύο βασικές ανάγκες:

1) Τις καθημερινής παραγωγής εργασίας και

2) θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή πληροφορικής καταστεί ανάγκη μελλοντικά μιας και θα έχει το αναγκαίο μαθησιακό υπόβαθρο παραγωγής εργασίας. (Η κατανόηση δημιουργίας και διαχείρισης αρχείων προηγείται οποιασδήποτε άλλης επιθυμητής γνώσης π.χ. προγράμματα επεξεργασίας βίντεο, φωτογραφίας, σχεδίου, ρομποτικής, ERP, κτλ.)

Προγράμματα σπουδών και διάρκεια:

1,5 μήνες (4 ενοτήτων επίπεδο standard)

3,5 μήνες (6 ενοτήτων επίπεδο standard)

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1 έως και C2. (Φορέας πιστοποίησης TIE). Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν δίδακτρα αξίας 600€.

Η πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στον ιδιωτικό φορέα, αφού αποτελεί απαιτητό προσόν που αποδεικνύει την ικανότητα στον εμπορικό, τουριστικό, ιατρικό αλλά και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό απορρόφησης.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εφήβους από 14 ετών, αρχάριους, ενηλίκους και όσους ενδιαφέρονται για εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας. Επιπλέον, αφορά και όλους όσοι κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις των αγγλικών και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού (TIE) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ,  από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ καθώς και απο τον ιδιωτικό τομέα.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. (Φορέας πιστοποίησης Vellum Global Educational services). Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν δίδακτρα αξίας 800€.

Σήμερα που η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση, η EasyEducationστηρίζει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την άψογη λειτουργία των λογιστηρίων τους αλλά και των εν δυνάμει εργαζομένων σε λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως βοηθοί λογιστών . Έτσι καλύπτονται πολύπλευρες ανάγκες δημιουργώντας υψηλού επιπέδου γνώστες των εφαρμογών. Η EasyEducationδημιουργεί ένα πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ώστε να μπορεί ο υποψήφιος μαθητής να ανταπεξέλθει στο 90% των επιχειρήσεων. (Ειδικά με την συνδυαστική απόκτηση του proficiencyπληροφορικής)Κατά την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών γίνετε ανάλυση και της εφαρμογής εμποροδιαχείρισης της softone.

 

AutoCAD. (Φορέας πιστοποίησης Vellum Global Educational services). Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν δίδακτρα αξίας 800€

Το AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα CAD σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασική επιδίωξη είναι οι χρήστες να είναι σε θέση να δημιουργούν νέα σχέδια βασισμένα σε πρότυπα της επιλογής τους, να τα αποθηκεύουν και να τα ανοίγουν εκ των υστέρων για επεξεργασία. Να χειρίζονται την οργάνωση των σχεδίων τόσο ως προς τις στρώσεις, όσο και ως προς τα σχεδιαστικά βοηθήματα και στη συνέχεια να τα αποθηκεύουν ως πρότυπα. Κατόπιν να δημιουργούν απλά ή σύνθετα γεωμετρικά σχήματα είτε σχεδιάζοντάς τα εξ αρχής είτε παράγοντάς τας από ήδη υπάρχοντα αντικείμενα με επεξεργασία και αναπαραγωγή. Να διαγραμμίζουν κλειστές περιοχές και να τροποποιούν εκ των υστέρων τις διαγραμμίσεις. Να δημιουργούν στυλ γραφής κειμένου και να γράφουν κείμενα απλής σειράς και κείμενα παραγράφων. Να δημιουργούν στυλ διαστασιολόγησης και να διαστασιολογούν τα αντικείμενα του σχεδίου. Να εκτυπώνουν το σχέδιο στην εκτυπωτική συσκευή της επιλογής τους.Διατίθενται τμήματα για AUTOCAD2D& 3D.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για τα θερινά τμήματα!!! Δηλώστε συμμετοχή ΑΜΕΣΑ!!

Στα παραπάνω δωρεάν προγράμματα σπουδών θα λάβουν οι μαθητές μας:

1) Οργανωμένα μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα

2) Χρήση ειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης στα πρότυπα μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού για επιπρόσθετη υποστήριξη των μαθητών με ασκήσεις, βιβλία, σημειώσεις, αρχεία ασκήσεων και στο σπίτι για όλα τα προγράμματα σπουδών

3) 12 (Δώδεκα) ώρες καθημερινή υποστήριξη εκτός μαθημάτων από τους καθηγητές, τη γραμματεία & τη διοίκηση της σχολής για απορίες ή οτιδήποτε άλλο)

4) Εγκατεστημένες ασκήσεις εξάσκησης στους υπολογιστές της σχολής οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας

5) Επαγγελματική καθοδήγηση

6) Κατάρτιση σε τελευταίες εκδόσεις προγραμμάτων

7) Δωρεάν δίδακτρα

Στα δωρεάν προγράμματα σπουδών δεν περιλαμβάνονται τα παράβολα των εξετάσεων

Επωφεληθείτε του ΔΩΡΕΑΝ προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφές γίνονται δεκτές μόνο με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σας περιμένουμε στο χώρο μας να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες. Μέχρι τότε, συμπληρώστε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσει ένας συνεργάτης μας άμεσα μαζί σας.

Κάντε την εγγραφή σας τώρα και επωφεληθείτε με εκπτώσεις μέχρι και 40%. Δείτε τους πυλώνες επιβράβευσης και διεκδικείστε την έκπτωση σας.

 

Πληροφορίες:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, www.easy-education.gr

Κεντρικής 5 &Εληάς 1, 1ος όροφος, Βέροια.

Τ: 2331070102

Υπεύθυνος Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Εδώ τα βρίσκεις ΟΛΑ!!!

Copyright © 2013 24oresnews.gr - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ανάπτυξη & υποστήριξη ιστοσελίδας: LEONweb